SMS услугите, предоставени на сайта, служат само за забавление.

контакти за писмена кореспонденция и технически въпроси:
българия, гр. варна 9000, ул. басанович №61, креативити дизайн студио еоод еик 200286048 ддс рег. BG200286048, 359888562818
за всякакви въпроси, запитвания и информация от техническо естество, касаещи услугата, изискваме задължително писмена комуникация по email с цел проследимост
e-mail: info@freeweightlosscalculator.org

Всички икони са предоставени от iconfinder.com и са под GNU General Public лиценз.
Всички снимки са закупени от уеб сайт за стокова фотография:
www.istockphoto.com и http://www.freedigitalphotos.net.

Условия за ползване на услугата

1. Услугата за съдържанието (Услугата) е осигурена чрез този уеб сайт и служи само за забавление. Тези условия (включително без ограничение информацията, как да се използва услугата) са публикувани във връзка с услугата и се отнасят до Услугата.  

2. Чрез използване на Услугата приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези условия. 

3. Ако не приемате тези условия не трябва да използвате Услугата. 

4. Стъпки на действие за използване на Услугата:
4.1 Попълватe или Избирате предварително дефинирани полета за данни.
4.2 След попълване на всички въпроси се изпраща SMS, съдържащ текст "TEST" (изписан на латиница), към номер 1096, валиден за Мобилтел, Глобул, Виваком. Стойността на този SMS е 6.00 лева с включено ДДС за всички мобилни оператори.
4.3 Получавате в отговор на т.4.2 код за достъп (съставен от 6 символа - цифри и букви, изписани на латиница).
4.4 След въвеждане на кода за достъп се получава информация за броят точки. Резултата се изчислява чрез специална точкова система спрямо отговорите, които сте отбелязали. Възможно е, но не задължително, в страницата с резултат от Услугата да присъства и друга информация, касаеща Услугата.


5. Изпращайки SMS с текст TEST до номер 1096 вие се регистрирате за Услугата и се съгласявате да получите 1 тестови резултат, свързан с услугата. Съдържаниетона на резултата има само развлекателни цели и служи за забавление! Съществуват 3 варианта (вариантни групи) на отговор, вие ще получите най-близкият до вашите резултати от проведеният тест, спрямо точкова система. На всеки отговор се зачита резултат, който се натрупва в общата точкова сума. Не поемаме никаква отговорност, ако сте предоставили неверни данни и ние сме предоставили отговор на база на тях!


6. За да използвате Услугата, трябва да сте гражданин на България, над 18 години. Ако сте под 18 години, трябва да имате изричното разрешение на собственика на мобилния телефон. 


7. SMS Услугата е отворена само за потребител с мобилен телефон, който позволява изпращане на кратки съобщения до телефонния номер, който имаме за използване на Услугата, валиден само на територията на България.

8. Запазваме си всички права да проверим валидността на SMS код, изпратен от потребителя. 

9. SMS кода е с валидност в рамките на 24 часа и е персонален, без право да се предоставя на други лица. Цената за получаване на резултата от Тестовата услуга е 6.00лв (шест лева) с вкл. ДДС за всички мобилни оператори на територията на България. Данни за фирмата-доставчик на Услугата, включително данни за контакт, са описани в препратка "контакти".

10. Ако по някаква причината Услугата не може да работи както е предвидено (включително но не само заразяване с компютърен вирус, фалшификация, неоторизирана намеса, техническа грешка, невъзможност на компютър, устройство или програма за разглеждане на сайтове/браузър/ да възпроизведе в цялост услугата, или някаква друга причина), включително и всичко, което може да навреди на целостта или действието на Услугата, си запазваме правото да отложим, отменим, променим или спрем Услугата за потребителя.

В този случай потребителят има право на обезщетение под формата на възстановяване на платената от него сума, до 5 работни дни след получаване на своят код, като следва да ни уведоми писмено, на email info@freeweightlosscalculator.org. В този email трябва да се включи банкови данни на потребителя, на която желае да му изплатим сумата, трите имена и полученият код или телефонен номер, който е използвал за получаване на кода.

11. Освобождавате и се съгласявате да не искате обезщетение от нас за каквато и да е претенция, цена, изискване, данък, отговорност или щета (включително правни разходи на база на пълно обезщетение), понесена или нанесена от наши директори, служители, агенти, произтичащи от използването на Услугата и самата нея. 

12. Тези условия съставляват цялото споразумение между вас и нас по същество. Чрез използване за услугата приемате, че споразумението ще бъде тълкувано и всички спорове ще бъдат решавани от съдилища с юрисдикция в България, в съответствие с действащите в България закони. 

13. Не сме отговорни за каквато и да била невярна информация, включително непопълнена информация, причинена от вас или от оборудването и програмата, свързани с използването на Услугата, заради техническа грешка или някаква комбинация, която може да се е появила в хода на администриране на Услугата включително прекъсване, закъснение, премахване, дефект, отлагане при работата или предаването на телефонна, мобилна или сателитна мрежа, кражба, разрушаване, неоторизиран достъп или промяна на Услугата. 

14. В случай на война, тероризъм, извънреден случай, бедствие или (без ограничение), всяко действие извън нашата разумна власт, сме упълномощени да отложим, прекратим, променим или отменим Услугата. 

15. Ако по някаква причина тестовата услуга не може да функционира както е предвидено, включително но не само заради технически проблем, неоторизирана намеса, измама или други причини извън нашия контрол, което нарушава или влияе на администрирането, сигурността, честността, целостта или точното изпълнение на Услугата, сме упълномощени по собствено усмотрение да дисквалифицираме всеки индивид, който се намесва в Услугата, да отложим, приключим, променим или отменим Услугата. 

16. Не носим отговорност за неспазване на тези условия. Ако някоя част или клауза на тези условия са невалидни, неприложими или незаконни, тази част или клауза ще бъде премахната, а останалите условия ще бъдат запазени в пълна сила. 

17. Ние не носим отговорност за каквато и да било загуба или вреда, причинена (включително без ограничение преки, непреки и последващи загуби) или за претърпяна лична травма в резултат на използването или опит за използване на Услугата, с изключение на отговорност, която не може да бъде изключена от закона. 

18. Законът налага различни условия и препоръки, които може да ни наложи за осигуряването на стоки и услуги. Изключваме всички тези условия и препоръки до пределната, позволена от закона степен, включително без ограничение наложени препоръки за продаваемост или годност за определена цел. 

19. Всички предоставени данни се обработват и съхраняват технически от страна на клиента, чрез програма за разглеждане на уеб сайтове/браузър/. Ние не записваме и не съхраняваме никакви персонални данни, освен дата, час и изпратен код.  

20. Уведомяваме Ви, че този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc., с цел да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва т.нар. „cookies“ — текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър. Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google. Google прави изпратената информация анонимна, като не записва изцяло Вашият IP адрес. Съгласно условията за ползване на Google Analytics, Google ще използва тази информация, за да направи отчет на начините на ползване на уебсайта. Използвайки Услугата, Вие давате съгласието си данните за Вас да бъдат обработвани по описания по-горе начин и за описаните по-горе цели. Имате право да откажете ползването на „cookies“, като изтеглите и инсталирате приложението Analytics Opt-out Browser Add-on.

21. Тези условия съставляват цялото споразумение между двете страни. 


Хостинга се осигурява от "СуперХостинг.БГ" ООД.
Всички икони са предоставени от iconfinder.com и са под GNU General Public лиценз.
Всички снимки са закупени от уеб сайт за стокова фотография:
www.istockphoto.com и http://www.freedigitalphotos.net.